web analytics

Te koop

Wil je een hangoortje reserveren, dan vragen we 10 euro voorschot.
Moest het konijntje onverwacht ziek worden, of het komt
te overlijden bij ons, dan krijgt u het voorschot terug.
Zie je van je aankoop af, dan kunnen we je voorschot
niet terug geven.
Bij elk konijntje krijg je gratis een zakje overgangsvoer.

Een konijn heeft graag gezelschap,
het beste kan je een voedster en een ram
samen houden, en de ram laten casteren.

Nestje van Imke & Bailey, geboren op 19 februari,
mag het nestje verlaten.

Feh otter rammetje 50 euro

 

Nestje van Sharissa & Wim, geboren op 16 maart,
mag het nestje verlaten.

Blauw japanner witoor rammetje 50 euro

 

Nestje van Fallon & Wim, geboren op 17 april,
mogen het nestje verlaten vanaf 3 juni.

Madagascar rammetje en madagascar witoor voedstertje gereserveerd voor Baele Elke
Madagascar witoor rammetje en madagascar voedstertje gereserveerd voor Faelens Astrid


Drinkflessen te koop aan 5 euro